Handelsbetingelser

Kontantkøbsbetingelser: Privat

§ 1 Omfang

Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af varer online på Electrocare.dk.

Hjemmesiden Electrocare.dk ejes og drives af Electrocare ApS, Åsebro 38, 3300 Frederiksværk  (herefter Electrocare.dk).

Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Electrocare.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

§ 2 Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver. Køber får en kopi af betingelser sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.

§ 3 Ejendomsret

Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid.

Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør m.v. fra leveringsdagen.

Electrocare.dk har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa-Dankort, Visa, og Mobilepay. Ved betaling med VISA tillægges der et betalingskortgebyr svarende til 1,25% af købsbeløbet, dog min. 0,88 DKK.  Inden køber vælger at godkende ordren, bliver gebyret oplyst.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, udsteder Electrocare.dk et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.

Betaling for bestilte varer kan desuden ske ved EAN-nummer, MobilePay eller bankoverførsel. Ved betaling via bankoverførsel er køber ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Ved mistanke om kortsvindel kan Electrocare.dk kræve betaling via bankoverførsel.

Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

§ 5 Levering og risiko

Levering sker til den af køber oplyste adresse i Danmark. Som udgangspunkt sender Electrocare.dk varerne samme dag, såfremt de er på lager, hvis ordren er afgivet inden for normal arbejdstid. Dog har enkelte varer længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet.

Electrocare.dk leverer til ikke-brofaste øer* uden ekstra omkostninger. Der kan dog forekomme forlænget leveringstid, og der er ikke mulighed for opbæring, montering eller andre serviceydelser.

*Gælder disse øer: Bornholm (3700), Ærø (5960-5985), Fanø (6720), Fur (7884), Samsø (8305), Læsø (9940). For andre ikke-brofaste øer levereres varerne på nærmeste kajkant, og transport herfra skal køber selv arrangere.

Electrocare.dk leverer ikke til Færøerne eller Grønland. Er køber bosiddende her kan køber enten benytte en leveringsadresse i Danmark eller kontakte kundeservice for at høre om mulighederne for levering til færgeleje, f.eks. Grønlandshavnen. Electrocare.dk estimerer normalt en leveringstid på max. 4 hverdage.

Leveringsomkostningerne varierer og afhænger bl.a. af varetype, vægt, leveringssted, leverandør m.v.

Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til Electrocare.dk umiddelbar efter.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

A. Ansvar ved installation af produkter

Hvis de fundne installationer ikke er i overensstemmelse med de krav som stilles for tilslutning af hårde hvidevarer:

Enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på bygninger og installationer som følge af installation af Electrocare’s produkter, er købers ansvar og risiko. Electrocare.dk opfordrer køber til – at få installationen bragt i lovlig stand af en autoriseret installatør.

B. Ansvar ved købers egen installation/udpakning af produktet

Ved levering hvor køber har udtrykt ønsket om selv at installere/pakke produktet ud:

Enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på produkter, bygninger og installationer, er købers ansvar og risiko.

§ 6 Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

A: Underretning ved reklamation

Køber skal meddele Electrocare.dk om eventuelle mangler ved produkter indenfor rimelig tid fra, at køber har opdaget fejlen. Electrocare.dk’s modtagelse af en sådan meddelelse indenfor 2 måneder vil altid være rettidig.

Køber opfordres til at anvende proceduren, som står beskrevet på hjemmesiden under punktet ”Om Electrocare” -> ”Reklamation”.

B. Betaling af fragtomkostninger ved reklamation

Køber skal afholde de direkte fragtomkostninger. Electrocare.dk vil dog refundere købers rimelige fragtomkostninger, hvis reklamationen er berettiget. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og køber skal huske at gemme kvitteringen for afsendelsen, så Electrocare.dk kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Varen sendes til:

Electrocare A/S, Generatorvej 8A, 2860 Søborg

Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

§ 7 Sælgers ansvar

A: Ved reklamation:

I tilfælde af mangler ved varen, finder købelovens regler om mangler anvendelse. Electrocare.dk tilbyder 24 måneders reklamationsret på køb af produkter. Electrocare.dk forpligter sig derfor til afhjælpe køber, hvis der er en mangel på produktet. Dette kan ske enten ved reparation, ombytning, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Batterier og netdele anses som værende slidtagedele med en begrænset levetid

Electrocare.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid at søge udbedring før en eventuel ombytning. Electrocare.dk kan ombytte produkter med tilsvarende egenskaber.

B. Følgeskader

Electrocare.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat – på grund af mangelfulde installationer.

C. Produktansvar

Electrocare.dk’s ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra Electrocare.dk´s side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af Electrocare.dk.

I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette Electrocare.dk og medvirke til sagens opklaring. Electrocare.dk har ret til at besigtige skaden.

§ 8 Fortrydelsesret

A. Fortrydelsesret

Køber har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor køber eller en af køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse. Består varen af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesretten 14 dage efter den dag, du får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele Electrocare.dk sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). Køber kan benytte kontaktformularen som kan findes på forsiden på Electrocare.dk’s hjemmeside.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for visse varer i varekategorierne:

  • Fedt og smøremidler

Udgifterne for returnering af sådanne varer afholdes af køber

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

B. Ekstraordinær returret for særlige perioder

C. Følge af fortrydelse

Hvis køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Electrocare.dk alle betalinger modtaget fra køber uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Electrocare.dk har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale.

Electrocare.dk gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Køber skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret Electrocare.dk om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis køber returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Electrocare.dk kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Electrocare.dk har modtaget varerne retur.

Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Køber hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

D. Køber kan ikke gøre fortrydelsesretten gældende i følgende tilfælde:

Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.

Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos køber, som køber på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.

Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som køber har brudt plomberingen på.

Når en tjenesteydelse er blevet fuldt udført, når udførelsen blev påbegyndt med købers accept.
Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med købers forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at køber dermed mister sin fortrydelsesret.

§ 9 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

Ifølge Persondataloven har Electrocare.dk pligt til at oplyse køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

Electrocare.dk behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter indenfor pumper, lejer m.v og forsikring. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring.

Første gang der købes en vare på Electrocare.dk, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger der registreres er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Electrocare.dk registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet.

Oplysningerne opbevares minimum fem år, hvorefter de slettes.

Den dataansvarlige er:

Electrocare ApS
Åsebro 38
3300 Frederiksværk

Bliver Electrocare.dk opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er Electrocare.dk berettiget til at rette eller slette oplysningerne således, at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.

Det er frivilligt, om køber vil give Electrocare.dk de ønskede oplysninger, men Electrocare.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.

Som registreret hos Electrocare.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til den dataansvarlige.

Køber kan klage over Electrocare.dk´s behandling af oplysninger om køber til Electrocare.dk og til Datatilsynet.

Du kan finde vores persondatapolitik her: http://Electrocare.dk/persondatapolitik

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finder her: http://Electrocare.dk/cookie-politik

§ 10 Markedsføring

E-mail-adressen, som Electrocare.dk har modtaget i forbindelse med købers bestilling på Electrocare.dk, kan benyttes af Electrocare.dk til at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

Køber modtager nyhedsbreve, når køber har afkrydset feltet “ja tak” under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet indeholder konkurrencer, nyheder, inspiration og gode tilbud. Det udsendes via mail og SMS. Købers oplysninger videregives ikke. Køber kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet.

I begge ovennævnte situationer kan køber frabede sig at modtage flere henvendelser via Electrocare.dk, via linket i mailen eller ved at kontakte Electrocare.dk.

§ 11 Klageadgang

Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til: kbh@electrocare.dk.

Køber har også mulighed for at indbringe klage til Center for Klageløsning og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Læs mere på www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kbh@electrocare.dk.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med Electrocare.dk’ virksomhed, som hovedsageligt består af salg af produkter.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.